HƯỚNG DẪN CHECK VÀ TẢI ROM OPPO


Bước 1: Làm theo hình và chụp gửi em để xác nhận

Bước 2: Xem mã máy bao nhiêu ở mục Version.Ví dụ như CPHxxx hoặc RMXxxx

Bước 3: Vào đây để tải rom theo đúng mã ở trên

Bước 4: Sau khi tải xong giải nén rom

Bước 5: Sau khi giải nén xong quay lại bước 3 để tải driver và cài đặt

Bước 6: Khi tất cả đã hoàn thành thì inbox mình 😂😂